PETEKLİ BAL

Petek bal veya petekli bal,Ariciligin ilkel olarak yapildigi çaglardan beridir ari ürünü olan ari petegi ile birlikte bal tüketimi yapilmaktadir.Bal tüketimi süzme olabilecegi gibi petekli olarakta tüketilmektedir.Bir kisim söylentilere göre petekli bal gerçek baldir izlenimi verilmis olup insan sagligina her hangi bir yarari net olarak arastirilip ortaya çikarilmamistir.Petek bal tüketimi tamamiyle damak zevki ile ilgilidir.
 

  • Türk Gýda Kodeksi Yönetmeliði Bal Tebliði'ne uygundur.
  • Hiçbir ýsýl iþlem uygulanmadan Doðal haliyle Kavanozlanmaktadýr. Doðru bal kaynatýlmamýþ olan baldýr.
  • Ürünlerimiz; Rize Ýl Tarým Laboratuvarýnda analiz edildikten sonra satýþa sunulmaktadýr.
  • Zirai ilaçlarýn kullanýlmadýðý ortamda üretilen ürünlerimizi ailecek güvenle kullanýn.