Bal Nedir? Organik Bal Balın Faydaları Karakovan Balın Tarihçesi Arı Sütü Kur'an da Bal ve Arılar Polen

Karakovan son derece büyük, yuvarlak ?ekilde geli?mi? olan kestane ve ?hlamur a?ac?n?n gövdelerinde içler elle oyularak imal edilir. Standartlar? imal edilecek olan a?aç gövdesinin boyutuna göre de?i?ir. Standart boyutlar? genellikle 50 ile 60 cm çap?nda 80 ile 100cm uzunlukta d?r. Kovan yap?lacak olan kütü?ün içi oyularak, güzelce düzeltildikten sonra arka ve on taraflar?na yine ayn? a?açtan kapaklar tak?l?r. Ön kapak sabit olup 7-8 adet ar?n?n rahat girebilece?i ?ekilde delikler aç?l?r. Arka k?sm?n kapa?? ise aç?labilir bir ?ekilde monte edilir. Çünkü ar?lar?n bak?m? ve bal al?m i?lemi burdan yap?l?r. Karakovanlar bu bölgede hava ?artlar? sert geçti?inden Kafkas ar?s? için oldukça elveri?li bir bar?nakt?r. Kara kovanlar bölgede ya yüksek a?açlar?n dallar?na (bunlar gürgen, ?hlamur ve kestane a?açlar?d?r yakla??k yükseklikleri 30-40 mt aras?nda de?i?ir), ya da kaçkar da?lar?ndaki yaylalarda yüksek kayal?klar?n oyuklar?na yerle?tirilir. Bölgede Kaçkar Karakovan Bal?n?n k?ymetini bilen ve bal ile beslenmeyi seven Boz Ay?'lar?n  olu?u ve ar?lar?n kendilerini bu tehlikeye kar?? daha güvende hissettiklerinden böyle yerler seçilmektedir.