Bal Nedir? Organik Bal Balın Faydaları Karakovan Balın Tarihçesi Arı Sütü Kur'an da Bal ve Arılar Polen

Arý sütügenç iþçi arýlarýn (bakýcý arýlar), genç larvalarý ve kraliçe arýyý beslemek için salgýladýklarý bir sývýdýr. Kovan içinde salgýlandýðý anda kullanýlýr ve depolanmaz. Arý sütünde A, B1, B2, B6, C, D ve E gibi önemli vitaminler bulunmaktadýr. Arý sütünün bu üstün özellikleri nedeniyle, insan gýdasý olarak çeþitli þekillerde yararlanýlmaktadýr. Ayrýca, arý sütü kuvvet ve enerji verici, organizmayý yenileyici ve zindeleþtirici bir etkiye sahiptir. Kozmetik ürünlerde de yararlanýlýr.