Bal Nedir? Organik Bal Balın Faydaları Karakovan Balın Tarihçesi Arı Sütü Kur'an da Bal ve Arılar Polen

Ar? sütügenç i?çi ar?lar?n (bak?c? ar?lar), genç larvalar? ve kraliçe ar?y? beslemek için salg?lad?klar? bir s?v?d?r. Kovan içinde salg?land??? anda kullan?l?r ve depolanmaz. Ar? sütünde A, B1, B2, B6, C, D ve E gibi önemli vitaminler bulunmaktad?r. Ar? sütünün bu üstün özellikleri nedeniyle, insan g?das? olarak çe?itli ?ekillerde yararlan?lmaktad?r. Ayr?ca, ar? sütü kuvvet ve enerji verici, organizmay? yenileyici ve zindele?tirici bir etkiye sahiptir. Kozmetik ürünlerde de yararlan?l?r.