Bal Nedir? Organik Bal Balın Faydaları Karakovan Balın Tarihçesi Arı Sütü Kur'an da Bal ve Arılar Polen

Rabbin balarýsýna vahyetti: Daðlarda, aðaçlarda ve onlarýn kurduklarý çardaklarda kendine evler edin. Sonra meyvelerin tümünden ye, böylece Rabbinin sana kolaylaþtýrdýðý yollarda yürü-uçuver. Onlarýn karýnlarýndan türlü renklerde þerbetler çýkar, onda insanlar için bir þifa vardýr. Þüphesiz düþünen bir topluluk için gerçekten bunda bir ayet vardýr. (Nahl Suresi, 68-69)