Bal Nedir? Organik Bal Balın Faydaları Karakovan Balın Tarihçesi Arı Sütü Kur'an da Bal ve Arılar Polen

Rabbin balar?s?na vahyetti: Da?larda, a?açlarda ve onlar?n kurduklar? çardaklarda kendine evler edin. Sonra meyvelerin tümünden ye, böylece Rabbinin sana kolayla?t?rd??? yollarda yürü-uçuver. Onlar?n kar?nlar?ndan türlü renklerde ?erbetler ç?kar, onda insanlar için bir ?ifa vard?r. ?üphesiz dü?ünen bir topluluk için gerçekten bunda bir ayet vard?r. (Nahl Suresi, 68-69)